نوار کناری

سیم ارت 1.5*1 اصفهان مطمئن

7.880 تومان
0
طول حلقه 100 متر ضخامت عایق 0.7 mm ...

سیم ارت 1*1 اصفهان مطمئن

5.950 تومان
0
طول حلقه 100 متر ضخامت عایق 0.7 mm ...

سیم ارت 2.5*1 اصفهان مطمئن

12.970 تومان
0
طول حلقه 100 متر ضخامت عایق 0.7 mm ...

سیم ارت 4*1 اصفهان مطمئن

20.200 تومان
0
طول حلقه 100 متر ضخامت عایق 0.7 mm ...

سیم ارت 6*1 اصفهان مطمئن

29.600 تومان
0
طول حلقه 100 متر ضخامت عایق 0.7 mm ...

سیم افشان 1.5*1 اصفهان مطمئن

7.730 تومان
0
متراژحلقه 100 متر ضخامت عایق 0.7mm حداقل مقاومت در 70 درجه سلسیوس0/010(mµkm) ...

سیم افشان 1*1 اصفهان مطمئن

5.760 تومان
0
جنس مغزی :مس سطح مقطع نامی هادی:1mm2 ضخامت نامی عایق :0.6mm میانگین قطر نهایی حداقل: 2.4 میانگین قطر نهایی حداکثر : 2.8 حداکثر مقاومت هادی در 20c :19.5Ω/Km متراژ حلقه :100 متر ...

سیم افشان 2.5*1 اصفهان مطمئن

12.700 تومان
0
متراژحلقه 100 متر ضخامت عایق 0.7mm حداقل مقاومت در 70 درجه سلسیوس0/010(mµkm) ...

سیم افشان 4*1 اصفهان مطمئن

19.800 تومان
0
متراژحلقه 100 متر ضخامت عایق 0.8mm حداقل مقاومت در 70 درجه سلسیوس0/007(mµkm) ...

سیم افشان 6*1 اصفهان مطمئن

29.100 تومان
0
متراژحلقه 100 متر ضخامت عایق 0.8mm حداقل مقاومت در 70 درجه سلسیوس0/006(mµkm) ...

سیم نایلون 75*2 اصفهان مطمئن

9.980 تومان
0
سیم نایلون، سیم‌های سفیدرنگ دو لایی بوده که به یکدیگر چسبیده شده‌اند. در بعضی از ساختمان‌ها به‌عنوان سیم‌کشی روکار استفاده می‌شوند و قابل‌رؤیت هستند. برای تأمین روشنایی معمولاً می‌توان از این مدل سیم استفاده نمود. ...

کابل افشان 1.5*3 اصفهان مطمئن

27.000 تومان
0
طول حلقه 100 متر استاندارد:53 (607)isiri وزن تقریبی:111 کیلو گرم عایق :pvc ضخامت عایق: 0.7 mm ...
نوار کناری فروشگاه