نوار کناری

کابلشو

6.500 تومان262.000 تومان
0
کابلشو قطعه‌ای برای اتصال و برقراری جریان الکتریکی بین هادی کابل با تجهیزات الکتریکی است. در اصل زمانی که نوع هادیِ جریان الکتریکی تغییر کند، باید از کابلشو استفاده شود. ...
نوار کناری فروشگاه