نوار کناری

ریموت کنترل EDC

430.500 تومان1.691.200 تومان
0
ریموت کنترل روشنایی 4 کانال ای دی سی:  تنوع در محصولات روشنایی و همچنین کاهش توان مصرفی چراغ های LED در ساختمانها، تعداد منابع روشنایی را افزایش داده است. به این صورت که در یک مکان از ساختمان تعداد زیادی چراغ های سقفی، لوستر و نورهای مخفی می تواند قرار گیرد. ...
نوار کناری فروشگاه