نوار کناری

کابل افشان 1.5*3 اصفهان مطمئن

27.000 تومان
0
طول حلقه 100 متر استاندارد:53 (607)isiri وزن تقریبی:111 کیلو گرم عایق :pvc ضخامت عایق: 0.7 mm ...

کابل افشان 1.5*4 اصفهان مطمئن

35.900 تومان
0
طول حلقه 100 متر عایق pvc ضخامت عایق 0.7 mm ضخامت روکش 0.7میلی متر ...

کابل افشان 1.5*5 اصفهان مطمئن

45.600 تومان
0
طول حلقه :100 متر عایق :pvc ضخامت عایق :0.7 mm ضخامت روکش: 1.1 میلی متر ...

کابل افشان 1*2 اصفهان مطمئن

13.000 تومان
0
طول حلقه 100 متر استاندارد:53 (607)isiri عایق :pvc ضخامت عایق: 0.6 mm ...

کابل افشان 1*4 اصفهان مطمئن

ناموجود
0
طول حلقه: 100 متر عایق: pvc ضخامت عایق: 0.7 mm ضخامت روکش :0.9 میلی متر ...

کابل افشان 2.5*2 اصفهان مطمئن

29.200 تومان
0
طول حلقه 100 متر استاندارد:53 (607)isiri وزن تقریبی :138 کیلو گرم عایق: pvc ضخامت عایق: 0.8 mm ...

کابل افشان 2.5*3 اصفهان مطمئن

ناموجود
0
طول حلقه :100 متر استاندارد:53 (607)isiri وزن تقریبی170 کیلو گرم عایق: pvc ضخامت عایق: 0.8 mm ...

کابل افشان 2.5*4 اصفهان مطمئن

56.500 تومان
0
طول حلقه: 100 متر عایق :pvc ضخامت عایق: 0.7 mm ضخامت روکش :1 میلی متر ...

کابل افشان 2.5*5 اصفهان مطمئن

73.300 تومان
0
طول حلقه: 100 متر عایق :pvc ضخامت عایق: 0.8 mm ضخامت روکش: 1.3میلی متر ...

کابل افشان 4*2 اصفهان مطمئن

45.600 تومان
0
طول حلقه 100 متر استاندارد:53 (607)isiri وزن تقریبی138 کیلو گرم عایق: pvc ضخامت عایق :0.8 mm قیمت اعلام شده قیمت هر مترکابل می باشد ...

کابل افشان 4*3 اصفهان مطمئن

66.800 تومان
0
طول حلقه: 100 متر استاندارد:53 (607)isiri وزن تقریبی:170 کیلو گرم عایق: pvc ضخامت عایق: 0.8 mm ...
نوار کناری فروشگاه